2012年3月22日木曜日

Az iroha-uta egy korai magyar fordítása いろは歌の古いハンガリー語訳

Az iroha-uta magyar fordítása 1875-ből (!):

...Min­den gyermeknek legelőször is az Irovát kell Japánban megtanulnia, épen ugy, mint nálunk az ABC-t. Az Irova négy sorból áll s nem magán- és mássalhangzókat foglal magában, hanem a japáni nyelv alaphangzóit, melyeknek száma 48-ra tehető s egy kis költeményt képez­nek, melynek kezdő szava Irova; innen kapta nevét is. A kis költemény értelme magyarul körülbelől ez:

„A szin és élet múlékonyak.
 De mi is lehetne ezen a világon állandó ?
 A mai nap a semminek mély örvényében enyészett el.
 Egy álom töredékeny képe volt az;
legcseké­lyebb nyugtalanságot sem okozhat nekünk."
...
Japán hajdan és most. IV.
Vasárnapi Ujság - 22. évfolyam, 38-dik szám, 1875. szeptember 19.

1 件のコメント:

 1. Kozmutza Kornélné fordítása (Uj Idők, 1913. Séták a nagyvilágban. Irowa.)

  A szín és az illat elszállnak
  Mi a maradandó a mi világunkban?
  A mai nap is eltűnt az enyészet mély örvényében
  Törékeny álomkép volt: nem okozza a legkisebb zavart.

  返信削除