2010年2月21日日曜日

A róka, aki kihasználta a tigris erejét 虎の威を借りる狐 ・ 狐假虎威 Барсийн хүчинд үнэг эрдэх ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠡᠷᠳᠦᠬᠦLapozgatva a "Seven Weeks Mongolian ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠺᠡᠯᠡ" c. nyelvkönyvet, megakadt a szemem az egyik lecke olvasmányán, ami nagyon ismerősnek tűnt.
És valóban, az olvasmány egy Nyugati Han- kori (前漢) történeten alapul.
Az eredeti kínai szöveg (漢文):

虎求百獣而食之。得狐。狐曰「子無敢食我也。天帝使我長百獣。今子食我是逆天帝命也。子以我爲不信吾爲子先行。子随我後観。百獣之見我敢不走乎。」虎以爲然。故遂与之行。獣見之皆走。虎不知獣畏己而走也、以爲畏狐也。    〈楚策〉

A történet Japánban is ismert, a teljes szöveg, illetve egyes részei gyakran szerepelnek a kambun 漢文 tankönyvekben. A történetből közmondás is született, ami a 17. században jelenik meg az írott forrásokban.
A szöveg japán olvasata (書き下し文):

虎、百獣(ひゃくじゅう)を求めて之(これ)を食らふ。狐を得たり。狐曰く「子敢て我を食らふこと無かれ。天帝我をして百獣に長(ちょう)たらしむ。今、子我を食らはば、是(これ)天帝の命(めい)に逆らふなり。子、我を以(もっ)て信ならずと爲(な)さば、吾子の爲(ため)に先行(せんこう)せん。子我が後に随(したが)ひて観よ。百獣の我を見るや、敢て走らざらんや 」と。虎以て然(しかり)と爲す。故に遂に之と行く。獣之を見て皆走る。虎、獣の己を畏(おそ)れて走るを知らざるなり。以爲(おも)へらく、狐を畏るるなり と。

A tigris különböző állatokra vadászott, hogy megegye őket. Egyik nap elkapta a rókát. A róka így szólt hozzá: Kérem Uraságodat, ne egyen meg engem! Az Égi Császár engem tett meg ugyanis az állatok királyának. Ha most Uraságod engem bekap, az az Égi Császár parancsával ellenkezik. Ha nem hisz nekem, jöjjön utánam és figyeljen. Az állatok ha meglátnak engem, mind elfutnak. A tigris elhitte a róka szavait, és elindultak. Amikor az állatok megpillantották őket, elmenekültek.
A tigris nem tudta, hogy az állatok tőle, és nem a rókától félnek.


Maga a közmondás így hangzik:
虎の威(い)を借(か)りる狐 vagyis "A róka, aki kihasználta a tigris erejét". Olyan emberre mondják, aki más hatalmát, befolyását használja ki a maga javára.A mongol változat :* A sűrű erdőben a tigris élelmet keresett magának, amikor észrevette, hogy egy róka közeledik oldalról. Rávetette magát, és elkapta a rókát. A ravasz róka ekkor a szemét forgatva rákiáltott:"Hogy mersz engem megenni?".
"Már miért ne ehetnélek meg?" - kérdezte a tigris.
"Engem az Isten bízott meg azzal, hogy irányítsam az állatokat. Ha te most megeszel engem, az az isteni parancs áthágása lenne. Gyere, megmutatom neked a hatalmamat!"
A tigris belement, és elengedte a rókát.
"Kövess engem, és amikor az állatok elé érünk, megmutatom az erőmet!"- mondta a róka a farkával csapkodva.
A róka és a tigris elindultak az erdő belsejébe. A róka lehajtotta a fejét és méltóságteljesen lépkedett. Mögötte a Tigris Uraság, aki kételkedve követte, és ide-oda nézelődött.
A vaddisznók, szarvasok, gazellák, nyulak csodálkozva látták, hogy a róka máshogy viselkedik, mint korábban. Ahogy jobban megnézték, meglátták a tigrist mögötte és hogy mentsék az életüket, futásnak eredtek.A vad Tigris Uraságot jól becsapták! A ravasz róka, kihasználva a tigris erejét, megfutamította az állatokat.* Várom az ötleteket a mongol szöveg fordításával kapcsolatban.

参考文献

『理解しやすい漢文』文英堂1994年

"Seven Weeks Mongolian ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠺᠡᠯᠡ" ᠑᠙᠙᠒ ᠥᠪᠡᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠺᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠺᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠠ

『和漢三才図会』

中川昇 監修『ことわざ辞典』 大創出版 2008年

『日本国語大辞典』

Haenisch:"Lehrgang der klassischen chinesischen Schriftsprache. III/IV-Studienausgabe" Leipzig, 1990

2010年2月18日木曜日

A japán nyelv latin betűs átírása 1. 日本語の羅馬字表記①

A japán nyelvet latin betűkkel először a XVI. század vége felé jegyezték le a Japánba érkező portugálok.
Ez a latin betűs írás azonban nem volt teljesen egységes, egyéni változatok is megfigyelhetőek voltak. Az alábbiakban a Rodriguez-féle japán nyelvtanban használt átírást mutatom be.
Elsősorban a latin nyelv lejegyzésére használt betűket alkalmazza, a latinban nem lévő hangok jelölésére a portugál, olasz, kasztíliai írásmódot használja.
Így az "s" hang jelölésére az x-et, a "cs"-re a ch-t, az "ny"-re az nh, a "c"-re a tç betűkapcsolatot alkalmazza.Az I olvasata "zs", a v és az y egyaránt lehet u / w, i/j hangértékű.
Egyéb betűkapcsolatok:

づ dzu,

がげぎぐご ga ghe ghi gu go

ぢゃ ぢ ぢょ ぢゅ  gia gi gio giu

A hosszú magánhangzók:

あう・あふ    ŏ ( kiejtése ɔ:)

おう・おほ・おふ ô (kiejtése o:) 

えう:eô

いう:iû/ iŭ

うう:û / ŭ


A latin betűs átírásnak köszönhetően ismerjük a Muromacsi- kori japán nyelv hangzását: az え je (ye), az お wo (vo), a せ kiejtése se (xe)- azonban a Kantó 関東 vidéken sze (se)-, a  じ zsi (ji), a ぜ zse (je), a ぢ dzsi (gi), a はひふへほ kiejtése fa, fi, fu, fe, fo volt.
A kínai eredetű szavak -t végződését (入声) ebben a korban t-nek ejtették. pl:

橘 きつ kit

近日 きんじつ kinjitAz iroha 伊呂波 portugál átírásban:

い ろ は に ほ へ と Y Ro Fa Ni Fo Fe To

ち り ぬ る を わ か Chi Ri Nu Ru Vo Va Ca

よたれそつねな Yo Ta Re So Tçu Ne Na

らむうゐのおく Ra Mu V Y No Vo Cu

やまけふこえて Ya Ma Ke Fu Co Ye Te

あさきゆめみし A Sa Ki Yu Me Mi Xi

ゑひもせす Ye Fi Mo Xe Su


参考文献

橋本進吉著『文字及び假名遣の研究』岩波書店

『国語学研究事典』

Joam Rodriguez: "Arte Breve da Lingoa Iapoa tirada da Arte Grande da mesma Lingoa, pera os que começam a aprender os primeiros principios della" 1620. Japán fordítása:ロドリゲス著『日本語小文典』 池上岑夫訳。 岩波書店2007年。

山口明穂・鈴木英夫・坂梨隆三・月本雅幸 共著『日本語の歴史』 東京大学出版会

2010年2月5日金曜日

Szusi-teásbögre 魚字寿司湯呑A szusibárokban és a különböző üzletek, internetes áruházak kínálatában gyakran látni "halas" kandzsikkal díszített teásbögréket. Ezek többféle dizájnban készülnek, és a legolcsóbb már 105 jentől kapható. Valójában nem mind kandzsi, ami annak látszik, néhány kokudzsi 国字 is van köztük.
Az én bögrémen az alábbi írásjegyek olvashatók:


鮪 まぐろ: tonhal
鮃 ひらめ: lepényhal
鮎 あゆ : aju (Plecoglossus altivelis altivelis)
鮑 あわび : abalone
鮒 ふな : kárász
鯔 ぼら : pérhal
鮫 さめ : cápa 
 さより :szajori (Hyporhamphus sajori)
鮹 たこ : polip
鯰 なまず: harcsa
鰙 はや: Tribolodon hakonensis
鯱 しゃち : kardszárnyú delfin 
鰌 どじょう :mandzsucsík (Misgurnus anguillicaudatus)
鰒 ふぐ : gömbhal
鮭 さけ :  lazac
鱒 ます: pisztráng
鮖 いしもち :Pennahia argentata 
鮟 あんこ : atlanti ördöghal
鰍 いなだ : Seriola quinqueradiata (kicsi)
鯑 かずのこ:heringikra
鯛 たい : dévérkeszeg
鯖 さば:makréla
鰊 にしん : hering
鰈 かれい :lepényhal
鱈  たら :tőkehal
鰯 いわし :szardínia
鯉 こい : ponty
鯊 はぜ :gobioidei
鯒 こち :laposfejű hal
鰤 ぶり:Seriola quinqueradiata 
鰕 えび : garnéla
鰹 かつお:bonito
鯵  あじ :fattyúmakréla
鰻 うなぎ: angolna
鱶 ふか : cápa
鱸 すずき:szuzuki (Lateolabrax japonicus)
ほっけ:Pleurogrammus azonus
鱏 えい: rája
鯣 するめ: szárított tintahal
鰆 さわら :Scomberomorus niphonius
鱚 きす:tőkehalfélék
鱧 はも:Muraenesox cinereus
鮗 このしろ:Konosirus punctatus
鯎 うぐい:keszeg
鯨 くじら: bálna
鮇 いわな:Salvelinus leucomaenis
鯇  あめ:Oncorhynchus masou rhodurus
鰰 はたはた:Arctoscopus japonicus


参考文献

『漢字源』 学研

『国字の字典』 東京堂出版

『和漢三才図会』