2019年11月10日日曜日

Koreai nyelvvizsga 한글능력검정시험


 
 Ma koreai nyelvvizsgázni voltam, de nem a TOPIK-on, hanem egy bizonyos ハングル能力検定試験 /  한글능력검정시험-on, amely a japánokat célozza meg, így szükséges hozzá japán nyelvismeret is :D

A vizsgát évente kétszer rendezik meg; 5 szint van, ahol is az ötödik a legalacsonyabb.
Én is ezen voltam, a hivatalos leírás szerint ez 40x60 tanult órát, és kb 450 szavas szókincset jelent.
  A vizsga két részből áll, a 30 perces magnóhallgatásból és a 60 perces írásbeliből. Szóbeli csak a felső szinten van. A hallás utáni szövegértés és a teszttöltögetés között nincs szünet, így az egész a szokásos orientációval együtt 2 óra alatt lezajlott. (egyébként az volt a benyomásom, hogy kevés férfi vizsgázó volt, és a nők is leginkább a fiatalabb korosztályból kerültek ki.

Az alábbiakban összefoglalom, hogy milyen típusú feladatok voltak:

① Hallás utáni szövegértés

1.  kép, a hallott magyarázatok közül kell kiválasztani azt, amelyik a képpel kapcsolatos
2.  elhangzik egy rövid mondat, amelyben számok fordulnak elő (koreai és sino-koreai). A mondat átiratában a számok helyét kihagyták, így az alatta olvasható négy számnévből kell kitalálni a helyeset
3. elhangzik egy mondat, amelyre a választ a feladatlapban olvasható négy mondat közül kell kiválasztani
4. a fenti feladathoz hasonlít, de itt a négy válasz nincs kinyomtatva, hallás után kell  kiválasztani a megfelelőt
5. négy japán mondat kinyomtatva, amelyek közül egy rövid párbeszéd meghallgatása után ki kell választani az ideillőt

 Feleletválasztós írásbeli

1. szavak helyes kiejtése, pl  숙제   1 [숭제]  2 [숭쩨]   3 [숙쩨]  4 [숙체]

2. japán szó koreai megfelelőjének helyes alakja, pl   開ける  1 열다     2 여르다      3 욜다     4 요르다

3. japán szó helyes koreai fordítása, pl   木   1 구름        2         3        4 나무

4. a megfelelő szó beillesztése a mondatba

5. kérdés-felelet, ahová szintén a megfelelő szót kell beilleszteni

6. hasonló értelmű szó kiválasztása négy közül

7. helyes ragozott alak megtalálása

8. helyes partikula /  ragozott alak  / a mondatba illő kifejezés megtalálása

9. az adott szituációhoz illő kifejezés kiválasztása; a szituáció rövid jellemzése japánul van

10. párbeszéd, ahol szintén az odapasszoló mondatot kell megtalálni

11-12. írott szövegértés, ahol is az egyik mondat hiányos, így meg kell találni az ideillő szót, kifejezést, illetve a szöveg rövid japán összefoglalásából kell kiválasztani a helyeset.   


Szóval nem volt túl bonyolult a dolog, kb ezekre a feladattípusokra lehetett számítani. Jövőre megpróbálok szintet ugrani :D